МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на активна нетна електрическа енергия за обекти на РДПБЗН-Ямбол

22 апр 2019

Прикачени документи Решение за откриване рег. № 818000-193/22.04.2019 г.   (docx - 4,09MB) - 22 апр 2019 15:09
Карта на обособената територия   (pdf - 225,00KB) - 22 апр 2019 15:09
Декларация образец № 1   (docx - 14,00KB) - 22 апр 2019 15:09
Декларация по чл. 42 ЗМИП   (docx - 22,00KB) - 22 апр 2019 15:10
Лицензии Електроенергетика   (pdf - 76,00KB) - 22 апр 2019 15:10
Лицензия   (pdf - 3,90MB) - 22 апр 2019 15:11
Решение И1-Л-141   (pdf - 144,00KB) - 22 апр 2019 15:11
Обекти   (xlsx - 14,00KB) - 22 апр 2019 15:11
Обявление за възложена поръчка рег. № 818р-871/10.06.2019г.   (pdf - 2,04MB) - 12 юни 2019 15:55
Договор № 818р-860/07.06.2019 г.   (pdf - 772,00KB) - 12 юни 2019 17:05

 12 юни 2019 | 17:05