МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Ямбол

Административен адрес:
гр. Ямбол, ул."Преслав" № 60

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Ямбол, ул."Жорж Папазов" № 18

Телефон за контакти:
+359 46 680683

Факс:

Електронна поща:
[email protected]