МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Шумен

Административен адрес:
гр. Шумен, п.к. 9700, ул."Охрид" № 15

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Шумен, п.к. 9700, ул."Охрид" № 15

Телефон за контакти:
+359 54 854506

Факс:
+359 54 875279

Електронна поща:
[email protected]