МВР

ГД ПБЗН

 

Строителноремонтни работи по покриви, проектиране и изграждане нов скатен покрив на сгради на РДПБЗН – Хасково

15 окт 2018

Прикачени документи Обява, рег. № 125700-847/15.10.2018 г.   (pdf - 1,89MB) - 15 окт 2018 14:38
Информация за обява   (pdf - 1,48MB) - 15 окт 2018 14:39
Документация към обява   (docx - 235,00KB) - 15 окт 2018 14:39
Задание за проектиране   (pdf - 2,57MB) - 15 окт 2018 14:39
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти   (pdf - 452,00KB) - 31 окт 2018 15:38
Протокол от работата на комисията - рег. № 1257р-2382/12.11.2018 г.   (pdf - 3,17MB) - 12 ное 2018 11:53
Договор № 1257опд-1/26.11.2018 г.   (pdf - 6,61MB) - 03 дек 2018 14:18
Договор № 1257опд-2/04.12.2018 г.   (pdf - 3,96MB) - 04 дек 2018 13:49

 04 декември 2018 | 13:50