МВР

ГД ПБЗН

 

"Доставка на активна нетна електрическа енергия (ниско напрежение) за обекти на РДПБЗН - Хасково на територията на област Хасково"

13 май 2019

Прикачени документи Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия   (pdf - 189,00KB) - 13 май 2019 17:27
Приложение 1 за обособена територия   (pdf - 206,00KB) - 13 май 2019 17:28
Административен адрес   (pdf - 179,00KB) - 13 май 2019 17:28
Решение за откриване на процедура рег. № 1257опр-1/13.05.2019 г.   (pdf - 1,28MB) - 13 май 2019 17:29
Сертификат ЕВН   (pdf - 224,00KB) - 22 юли 2019 14:55
Обявление за възложена поръчка_1257оп-1/12.07.2019 г.   (pdf - 1,55MB) - 22 юли 2019 14:55
Договор №9080_266/26.06.2019 г.   (pdf - 546,00KB) - 22 юли 2019 14:56

 22 юли 2019 | 14:57