МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Хасково

Административен адрес:
гр. Хасково, п.к. 6300, бул."България" № 85

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Хасково, п.к. 6300, бул."България" № 85

Телефон за контакти:
+359 38 640220; +359 38 640221; +359 38 640227

Факс:
+359 38 640223; +359 38 651112

Електронна поща:
[email protected]