МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на природен газ за нуждите на РДПБЗН - Търговище

25 окт 2018

Прикачени документи Договор, рег. № 1296р-2233/17.12.2018 г.   (pdf - 852,00KB) - 19 дек 2018 16:40
Обявление за възложена поръчка, рег. № 129600-512/17.12.2018 г.   (pdf - 340,00KB) - 19 дек 2018 16:41
Решение за откриване - рег. № 1296р-1849/24.10.2018 г.   (pdf - 223,00KB) - 25 окт 2018 15:17

 19 декември 2018 | 16:42