МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на структурните звена на РДПБЗН Търговище

12 мар 2020

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег. № 1296р-526/12.03.2020 г.   (pdf - 7,04MB) - 12 мар 2020 13:30
Обявление за възложена поръчка - рег. № 1296р-911/19.05.2020 г.   (pdf - 2,16MB) - 26 май 2020 13:47
Договор № 129600-208/19.05.2020 г.   (pdf - 2,90MB) - 26 май 2020 13:50

 26 май 2020 | 13:50