МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Търговище

Административен адрес:
гр. Търговище, ул."Никола Маринов" № 3

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Търговище, ул."Никола Маринов" № 3

Телефон за контакти:
+359 601 60195

Факс:

Електронна поща:
[email protected]