МВР

ГД ПБЗН

 

ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА РДПБЗН СТАРА ЗАГОРА

14 май 2019

Прикачени документи Обекти ел.енергия РДПБЗН Стара Загора   (xlsx - 8,00KB) - 14 май 2019 17:31
карта-на-обособената-територия   (pdf - 225,00KB) - 14 май 2019 17:31
решение-и1-л-141   (pdf - 144,00KB) - 14 май 2019 17:32
Лицензия   (pdf - 3,90MB) - 14 май 2019 17:32
Лицензии-електроенергетика   (pdf - 76,00KB) - 14 май 2019 17:32
Решение за отркиване на процедура за ел. енергия 123900-519/14.05.2019 г.   (pdf - 368,00KB) - 15 май 2019 17:16

 15 май 2019 | 17:17