МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Стара Загора

Административен адрес:
гр. Стара Загора, ул."Св. Княз Борис" № 83

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Стара Загора, ул."Св. Княз Борис" № 83

Телефон за контакти:
+359 42 665404

Факс:
+359 42 665509

Електронна поща:
[email protected]