МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на природен газ за нуждрите на РСПБЗН-Костинброд към РДПБЗН-София

17 дек 2018

Прикачени документи Решение, рег. № 1207оп-17/17.12.2018 г.   (pdf - 215,00KB) - 17 дек 2018 17:23
Договор рег. № 1207опд-3/16.10.2019 г.   (pdf - 744,00KB) - 21 окт 2019 10:24
Обявление за възложена поръчка рег № 1207оп-3/16.10.2019 г.   (pdf - 388,00KB) - 21 окт 2019 10:26

 21 октомври 2019 | 10:26