МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на природен газ за нуждите на сградата РСПБЗН - Боровец към РДПБЗН - София

07 дек 2018

Прикачени документи Решение за откриване - рег. № 1207оп-11/07.12.2018 г.   (pdf - 214,00KB) - 07 дек 2018 16:15
Договор № 1207опд-2/31.01.2019 г.   (pdf - 6,22MB) - 11 фев 2019 10:05
Обявление за възложена - рег. № 1207оп-2/31.01.2019 г.   (pdf - 3,57MB) - 11 фев 2019 10:06

 11 февруари 2019 | 10:06