МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на природен газ за нуждите на РСПБЗН-Правец към РДПБЗН-София

17 дек 2018

Прикачени документи Решение, рег. № 1207оп-16/17.12.2018 г.   (pdf - 214,00KB) - 17 дек 2018 17:27
Договор № 1207опд-1/23.01.2019 г.   (pdf - 1,27MB) - 29 яну 2019 10:25
Обявление за възложена поръчка - рег. № 1207оп-1/23.01.2019 г.   (pdf - 2,84MB) - 29 яну 2019 10:26

 29 януари 2019 | 10:26