МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– София

Административен адрес:
гр. София, район Слатина, ул."Гео Милев" № 71

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. София, район Слатина, ул."Гео Милев" № 71

Телефон за контакти:
+ 359 2 9825051; +359 2 9825015

Факс:
+359 2 9825121

Електронна поща:
[email protected]