МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на акривна нетна електрическа енергия (нисо напрежение) за обекти на РДПБЗН-Смолян на територията на област Смолян

25 апр 2019

Прикачени документи Решение за откриване рег. № 106500-337/25.04.2019 г.   (pdf - 294,00KB) - 25 апр 2019 14:28
Обявление на възложена поръчка №106500-631/01.08.2019 г.   (pdf - 3,90MB) - 05 авг 2019 14:10
Приложение 1 към Договор 9080_269 с рег.№1065опд-2/30.07.2019 г.   (pdf - 534,00KB) - 05 авг 2019 14:11
Договор 9080_269 с рег.№1065опд-2/30.07.2019 г.   (pdf - 1,19MB) - 05 авг 2019 14:11
Списък обекти РДПБЗН Смолян   (pdf - 208,00KB) - 05 авг 2019 14:12

 05 август 2019 | 14:12