МВР

ГД ПБЗН

 

ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ОБЕКТ НА РДПБЗН - СЛИВЕН ПРИ ГДПБЗН-МВР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СЛИВЕН

15 авг 2019

Прикачени документи Рещение за откриване на процедура №808000-456/14.08.2019 г.   (pdf - 1,50MB) - 15 авг 2019 14:16
Лицензии   (pdf - 1,34MB) - 15 авг 2019 14:16
ДКЕВР извадка   (docx - 18,00KB) - 15 авг 2019 14:16
Договор № 808р-2012/26.09.2019 г.   (pdf - 1,03MB) - 25 окт 2019 17:02
Обявление за възложена поръчка - рег. № 808000-572/22.10.2019 г.   (pdf - 2,31MB) - 25 окт 2019 17:03

 25 октомври 2019 | 17:03