МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на активна нетна електрическа енергия за обекти на РДПБЗН-Сливен при ГДПБЗН-МВР на територията на област Сливен

17 апр 2019

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег. №80800-208/17.04.2019 г.   (pdf - 1,71MB) - 17 апр 2019 13:28
Обявление за възложена поръчка рег. № 808000-368/09.07.2019 г.   (pdf - 3,91MB) - 10 юли 2019 10:32
Договор рег. № 808000-349/01.07.2019 г.   (pdf - 692,00KB) - 10 юли 2019 10:39
Приложение към договор   (pdf - 428,00KB) - 10 юли 2019 10:39

 10 юли 2019 | 10:39