МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Сливен

Административен адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, ул."Доктор Миркович" № 2

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Сливен, п.к. 8800, ул."Георги Раковски" № 22а

Телефон за контакти:
+359 895 552550; +359 44 644619; +359 44 662554

Факс:
+359 44 633112

Електронна поща:
[email protected]