МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение за обекти на РДПБЗН - Силистра при ГДПБЗН-МВР

11 окт 2019

на територията на град Силистра и област Силистра: РСПБЗН-Силистра, РСПБЗН-Дулово, РСПБЗН - Тутракан, обект в гр. Силистра, промишлена зона „Запад", обект в гр. Силистра, ул. „Петър Бояджиев" № 99, собственост на община Силистра, безвъзмездно предоставен за временно ползване на РДПБЗН-Силистра, за срок на доставка от 5 години
на територията на град Силистра и област Силистра: РСПБЗН-Силистра, РСПБЗН-Дулово, РСПБЗН - Тутракан, обект в гр. Силистра, промишлена зона „Запад", обект в гр. Силистра, ул. „Петър Бояджиев" № 99, собственост на община Силистра, безвъзмездно предоставен за временно ползване на РДПБЗН-Силистра, за срок на доставка от 5 годинина територията на град Силистра и област Силистра: РСПБЗН-Силистра, РСПБЗН-Дулово, РСПБЗН - Тутракан, обект в гр. Силистра, промишлена зона „Запад", обект в гр. Силистра, ул. „Петър Бояджиев" № 99, собственост на община Силистра, безвъзмездно предоставен за временно ползване на РДПБЗН-Силистра, за срок на доставка от 5 години
на територията на град Силистра и област Силистра: РСПБЗН-Силистра, РСПБЗН-Дулово, РСПБЗН - Тутракан, обект в гр. Силистра, промишлена зона „Запад", обект в гр. Силистра, ул. „Петър Бояджиев" № 99, собственост на община Силистра, безвъзмездно предоставен за временно ползване на РДПБЗН-Силистра, за срок на доставка от 5 години
Прикачени документи Декларация по чл. 54 от ЗОП   (doc - 27,00KB) - 11 окт 2019 16:53
Декларация по чл.59 ЗМИП   (docx - 22,00KB) - 11 окт 2019 16:54
Списък ОБЕКТИ Силистра   (docx - 15,00KB) - 11 окт 2019 16:54
Решение за откриване на процедура рег. № 1107оп-1/11.10.2019 г.   (pdf - 2,76MB) - 11 окт 2019 16:57
Договор № 1107оп-1/14.01.2020 г.   (pdf - 18,27MB) - 17 яну 2020 13:47
Обявление за възложена поръчка рег. № 1107оп-2/14.01.2020 г.   (pdf - 3,46MB) - 17 яну 2020 13:42

 17 януари 2020 | 13:42