МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Силистра

Административен адрес:
с. Калипетрово, п.к. 7539, обл. Силистра, ул."Шуменско шосе" № 3
(сграда на Пътна полиция)

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
с. Калипетрово, п.к. 7539, обл. Силистра, ул."Шуменско шосе" № 3
(сграда на Пътна полиция)

Телефон за контакти:
+359 86 886682

Факс:

Електронна поща:
[email protected]