МВР

ГД ПБЗН

 

Пряко договаряне по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на топлинна енергия за небитови нужди за обект на територията на РДПБЗН-Русе при ГДПБЗН-МВР"

20 авг 2018

Прикачени документи Решение за откиване, рег. № 1090р-2928/17.08.2018 г.   (pdf - 1,97MB) - 20 авг 2018 17:13
Обявление за възложена поръчка.   (pdf - 386,00KB) - 12 ное 2018 15:36
Договор, рег. № Д-312-23.10.2018 г.   (pdf - 103,00KB) - 12 ное 2018 15:36

 10 юли 2019 | 16:19