МВР

ГД ПБЗН

 

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител за обекти на РДПБЗН-Русе на територията на област Русе"

10 юли 2019

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег. № 1090р-2422/10.07.2019 г.   (pdf - 2,50MB) - 10 юли 2019 16:17
Обекти на РДПБЗН-Русе   (xls - 32,00KB) - 10 юли 2019 16:18
Решение на ДКЕВР   (pdf - 184,00KB) - 10 юли 2019 16:18
Обявление за възложена поръчка рег. № 1090р-4360/27.11.2019 г.   (pdf - 3,37MB) - 29 ное 2019 16:15
Договор рег. № 1090р-4277/21.11.2019 г.   (pdf - 432,00KB) - 29 ное 2019 16:15

 29 ноември 2019 | 16:15