МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Русе

Административен адрес:
гр.Русе, п.к. 7000, бул."Ген Скобелев" № 49

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр.Русе, п.к. 7000, бул."Ген Скобелев" № 49

Телефон за контакти:
+359 886 143926; +359 82 882512; +359 82 882226

Факс:

Електронна поща:
[email protected]