МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Разград

Административен адрес:
гр. Разград, бул."Априлско въстание" № 68Е

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Разград, бул."Априлско въстание" № 68Е

Телефон за контакти:
+359 84 660583

Факс:
+359 84 660583

Електронна поща:
[email protected]