МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на топлинна енергия за нуждите на РДПБЗН - Пловдив

03 фев 2020

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег. № 104700-627/03.02.2020 г.   (pdf - 14,63MB) - 03 фев 2020 13:51
Обявление за възложена поръчка - рег. № 104700-1284/24.03.2020 г.   (pdf - 281,00KB) - 27 мар 2020 15:33
Договор № 104700-1105/06.03.2020 г.   (pdf - 17,37MB) - 27 мар 2020 15:34
Приложения   (zip - 54,85MB) - 27 мар 2020 15:34

 27 март 2020 | 15:34