МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на активна нетна електрическа енергия (ниско напрежение) за обекти на РДПБЗН - Пловдив на територията на област Пловдив

17 юли 2019

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег. № 104700-1157/17.07.2019 г.   (pdf - 2,97MB) - 17 юли 2019 15:52
Приложения   (zip - 4,55MB) - 17 юли 2019 15:41
Обявление за възложена поръчка №104700-1833/07.10.2019 г.   (pdf - 4,03MB) - 11 окт 2019 13:49
Договор рег. № 104700-1795/01.10.2019 г.   (pdf - 4,12MB) - 11 окт 2019 13:50

 11 октомври 2019 | 13:51