МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Пловдив

Административен адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000, ул."Преслав" № 33

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Пловдив, п.к. 4000, ул."Преслав" № 33

Телефон за контакти:
+359 32 932151; +359 32 932163

Факс:
+359 32 932034

Електронна поща:
[email protected]