МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Плевен

Административен адрес:
гр. Плевен, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 31  

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Плевен, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 31, п.к. 283  

Телефон за контакти:
+359 64 864416

Факс:

Електронна поща:
[email protected]