МВР

ГД ПБЗН

 

Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на природен газ за нуждите на РСПБЗН - Радомир към РДПБЗН - Перник"

05 дек 2018

Прикачени документи Обявление за възложена   (pdf - 6,06MB) - 21 юни 2019 17:39
Договор   (pdf - 15,70MB) - 21 юни 2019 17:39
Решение за откриване - рег. № 1167р-2996/05.12.2018 г.   (pdf - 266,00KB) - 05 дек 2018 16:45

 21 юни 2019 | 17:40