МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Перник

Административен адрес:
гр. Перник, пл."Св. Иван Рилски" 1Б

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
Деловодство на РДПБЗН-Перник, гр. Перник, пл."Св. Иван Рилски" 1Б, ет.11

Телефон за контакти:
+359 76 676658; +359 76 676659

Факс:
+359 76 676690

Електронна поща:
[email protected]