МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на активна нетна електрическа енергия (ниско напрежение) за обекти на РДПБЗН – Пазарджик на територията на област Пазарджик

10 май 2019

Прикачени документи Обявление за възложена поръчка рег. № 101900-944/01.07.2019 г.   (pdf - 5,23MB) - 02 юли 2019 13:38
Договор рег. № 101900-929/28.06.2019 г.   (pdf - 2,30MB) - 02 юли 2019 13:41
Решение за откриване - рег. № 101900-683/10.05.2019 г.   (pdf - 1,20MB) - 10 май 2019 16:23
Списък на обекти   (xlsx - 11,00KB) - 10 май 2019 16:24
Лиценз   (jpg - 230,00KB) - 10 май 2019 16:25

 02 юли 2019 | 13:41