МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Пазарджик

Административен адрес:
гр. Пазарджик, ул."Константин Величков" № 66

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Пазарджик, ул."Константин Величков" № 66

Телефон за контакти:
+359 34 434063; +359 34 434070

Факс:
+359 34 442112

Електронна поща:
[email protected]