МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на сектор „Административен” към РДПБЗН - Монтана”

03 апр 2020

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на сектор „Административен” към РДПБЗН - Монтана” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Доставка на хляб, тестени изделия и пресни сладкарски изделия
Обособена позиция № 2: Доставка на мляко и млечни продукти;
Обособена позиция № 3: Доставка на месо и месни продукти;
Обособена позиция № 4: Доставка на плодове и зеленчуци в пресен и замразен вид;
Обособена позиция № 5: Доставка на захарни изделия, олио, оцет, варива, подправки и други хранителни продукти, невключени в оста¬налите обособени позиции;
Обособена позиция № 6: Доставка на плодове и зеленчуци в консервиран вид;
Обособена позиция № 7:  Доставка на безалкохолни и топли напитки, сокове и  минерална вода.

Решение за откриване - рег. № 100100-282/31.03.2020 г. - 03.04.2020 г.
Обявление за поръчка - 03.04.2020 г.
Документация - 03.04.2020 г.
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на сектор „Административен” към РДПБЗН - Монтана” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Доставка на хляб, тестени изделия и пресни сладкарски изделия
Обособена позиция № 2: Доставка на мляко и млечни продукти;
Обособена позиция № 3: Доставка на месо и месни продукти;
Обособена позиция № 4: Доставка на плодове и зеленчуци в пресен и замразен вид;
Обособена позиция № 5: Доставка на захарни изделия, олио, оцет, варива, подправки и други хранителни продукти, невключени в оста¬налите обособени позиции;
Обособена позиция № 6: Доставка на плодове и зеленчуци в консервиран вид;
Обособена позиция № 7:  Доставка на безалкохолни и топли напитки, сокове и  минерална вода.
Прикачени документи Договор № 1001оп-8/30.11.2020 г.   (pdf - 3,59MB) - 07 дек 2020 10:14
Решение за изменение - рег. № 100100-305/13.04.2020 г.   (pdf - 7,85MB) - 15 апр 2020 13:49
Съобщение за отваряне на ценови предложения - рег. № 100100-416/03.06.2020 г.   (pdf - 363,00KB) - 03 юни 2020 12:18
Протоколи и доклад от работата на комисията   (pdf - 19,44MB) - 09 юни 2020 14:02
Решение за избор - рег. № 1001р-2942/09.06.2020 г.   (pdf - 1,40MB) - 09 юни 2020 14:05
Договор № 100100-498/10.07.2020 г.   (pdf - 13,33MB) - 16 юли 2020 16:04
Договор № 100100-473/30.06.2020 г.   (pdf - 11,45MB) - 16 юли 2020 16:05
Договор № 100100-499/10.07.2020 г.   (pdf - 10,40MB) - 16 юли 2020 16:05
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 2,10MB) - 16 юли 2020 16:02
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,91MB) - 16 окт 2020 09:54
Договор № 1001оп-5/08.10.2020 г.   (pdf - 7,33MB) - 16 окт 2020 09:55
Договор № 1001оп-6/08.10.2020 г.   (pdf - 14,98MB) - 16 окт 2020 09:56
Договор № 1001оп-4/08.10.2020 г.   (pdf - 7,65MB) - 16 окт 2020 09:57
Обявление за възложена поръчка - рег. № 1001оп-9/01.12.2020 г.   (pdf - 3,26MB) - 07 дек 2020 10:15

 07 декември 2020 | 10:15