МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Монтана

Административен адрес:
гр. Монтана, п.к. 3400, ул."Искър" № 24

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Монтана, п.к. 3400, ул."Искър" № 24
Булстат: 129010805

Телефон за контакти:
+359 96 396220; +359 888 627524

Факс:
+359 96 301606; +359 96 396467

Електронна поща:
[email protected]