МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Ловеч

Административен адрес:
гр. Ловеч, п.к. 5500, ул."Съйко Съев" № 31

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Ловеч, п.к. 5500, ул."Съйко Съев" № 31

Телефон за контакти:
+359 68 604323

Факс:
+359 68 604323

Електронна поща:
[email protected]