МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Кюстендил

Административен адрес:
гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 12

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 12

Телефон за контакти:
+359 899 307110

Факс:
+359 78 557381

Електронна поща:
[email protected]