МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на активна нетна електрическа енергия за обекти на РДПБЗН-Кърджали при ГДПБЗН-МВР на трериторията на област Кърджали

03 май 2019

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег. № 130500-414/02.05.2019 г.   (pdf - 1,44MB) - 03 май 2019 17:25
Обекти на РДПБЗН-Kърджали   (xls - 34,00KB) - 03 май 2019 17:26
Обявление за възложена поръчка рег. № 130500-566/28.06.2019 г.   (pdf - 860,00KB) - 04 юли 2019 10:14
ДОГОВОР рег. № 130500-554/24.06.2019 г.   (pdf - 341,00KB) - 04 юли 2019 10:15
СПИСЪК ОБЕКТИ   (pdf - 292,00KB) - 04 юли 2019 10:16

 04 юли 2019 | 10:16