МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Кърджали

Административен адрес:
гр. Кърджали, п.к. 6600, бул."България" № 41

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Кърджали, п.к. 6600, бул."България" № 41

Телефон за контакти:
+359 361 69220; +359 361 69357; +359 361 69266; +359 361 69081

Факс:
+359 361 87112; +359 361 83112

Електронна поща:
[email protected]