МВР

ГД ПБЗН

 

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи (СМР) за обект: „Топлоизолация на сграда на РСПБЗН – Балчик при РДПБЗН - Добрич"

27 ное 2018

Прикачени документи Обява, рег. № 855р-576/27.11.2018 г.   (pdf - 1,65MB) - 27 ное 2018 17:18
Информация за публикувана обява в АОП   (pdf - 336,00KB) - 27 ное 2018 17:18
Утвърдена документация   (pdf - 122,00KB) - 27 ное 2018 17:19
Документация за участие в процедурата с Приложения   (doc - 561,00KB) - 27 ное 2018 17:20
Протокол от работата на комисията, рег. № 2317/19.12.2018 г.   (pdf - 4,45MB) - 19 дек 2018 10:21
Договор № 855000-65/19.12.2018 г.   (pdf - 551,00KB) - 11 фев 2019 09:38

 11 февруари 2019 | 09:38