МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на природен газ за нуждите на РСПБЗН-Балчик при РДПБЗН-Добрич

25 фев 2019

Прикачени документи Решение за откриване, рег. № 855оп-3/21.02.2019 г.   (pdf - 1,57MB) - 25 фев 2019 18:09
Договор рег. № 855оп-11/10.04.2019 г.   (pdf - 6,01MB) - 10 май 2019 17:02
Приложения към договор   (pdf - 3,09MB) - 10 май 2019 17:02
Обявление за възложена поръчка рег. № 855-12/08.05.2019 г.   (pdf - 3,79MB) - 10 май 2019 17:03

 10 май 2019 | 17:03