МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на нетна електрическа енергия за обектите на РДПБЗН-Добрич

11 юни 2019

Прикачени документи Решение за откриване рег. № 855000-449/10.06.2019 г.   (pdf - 2,92MB) - 11 юни 2019 13:37
Списък на обектите на РДПБЗН-Добрич   (docx - 14,00KB) - 11 юни 2019 13:38
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП   (doc - 35,00KB) - 11 юни 2019 13:39
Договор, рег. № 855оп-38/01.10.2019 г.   (pdf - 2,81MB) - 04 окт 2019 17:16
Обявление за възложена поръчка, рег. № 855000-814/01.10.2019 г..2019   (pdf - 1,80MB) - 04 окт 2019 17:17

 04 октомври 2019 | 17:17