МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Добрич

Административен адрес:
гр. Добрич, п.к. 9300, бул."25 Септември" № 72

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Добрич, п.к. 9300, бул."25 Септември" № 72

Телефон за контакти:
+359 58 658111

Факс:
+359 58 622112

Електронна поща:
[email protected]