МВР

ГД ПБЗН

 

Пазарно проучване за определяне на прогнозна стойност при провеждане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, авторски надзор и изграждане - инженеринг на гаражи и площадка за РСПБЗН-Генерал Тошево към РДПБЗН-Добрич"

27 юни 2019

Прикачени документи Пазарно проучване № 855000-492/27.06.2019 г.   (pdf - 313,00KB) - 27 юни 2019 16:08
Задание за проектиране   (pdf - 421,00KB) - 27 юни 2019 16:08
Виза за проектиране   (jpg - 1,20MB) - 27 юни 2019 16:09
Предложение пазарно проучване   (doc - 42,00KB) - 27 юни 2019 16:09
Протокол за оглед   (doc - 30,00KB) - 27 юни 2019 16:09

 27 юни 2019 | 16:10