МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на активна нетна електрическа енергия за обекти на РДПБЗН - Габрово на територията на област Габрово

28 май 2019

Прикачени документи Решение за откриване на процедура рег. № 905000-180/28.05.2019 г.   (pdf - 389,00KB) - 28 май 2019 17:03
Обявление за възложена поръчка - рег. № 905000-269/27.08.2019 г.   (pdf - 3,18MB) - 02 сеп 2019 14:16
Договор - рег. № 905р-1573/21.08.2019 г.   (pdf - 3,81MB) - 02 сеп 2019 14:17
Приложения   (zip - 529,00KB) - 02 сеп 2019 14:17

 02 септември 2019 | 14:17