МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Габрово

Административен адрес:
гр. Габрово, ул."Антим І" № 1

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Габрово, ул."Антим І" № 1

Телефон за контакти:
+359 66 800160

Факс:
+359 66 826490

Електронна поща:
[email protected]