МВР

ГД ПБЗН

 

Доставка на природен газ за нуждите на РДПБЗН - Велико Търново при ГДПБЗН - МВР за територията на област Велико Търново

24 сеп 2019

Прикачени документи Решение за откриване   (pdf - 3,10MB) - 24 сеп 2019 17:33
Списък на обектите на РДПБЗН - Велико Търново   (pdf - 290,00KB) - 24 сеп 2019 17:34
Лицензия - L441-12/30.03.2019 г.   (pdf - 579,00KB) - 24 сеп 2019 17:34
Лицензия - L-441-08/30.03.2015 г.   (pdf - 581,00KB) - 24 сеп 2019 17:35
Декларация по чл. 42 от ЗМИП   (docx - 20,00KB) - 24 сеп 2019 17:35
Декларация образец   (docx - 14,00KB) - 24 сеп 2019 17:36
Писмо рег. № 1282р-6119/01.11.2019 г.   (pdf - 474,00KB) - 04 ное 2019 17:30
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 5,69MB) - 04 ное 2019 17:31
Договор рег № 128200-1057/01.11.2019 г.   (pdf - 6,95MB) - 04 ное 2019 17:33
Договор рег № 128200-1058/01.11.2019 г.   (pdf - 6,95MB) - 04 ное 2019 17:33
Договор рег № 128200-1059/01.11.2019 г.   (pdf - 6,98MB) - 04 ное 2019 17:33
Договор рег № 128200-1060/01.11.2019 г.   (pdf - 6,95MB) - 04 ное 2019 17:34

 04 ноември 2019 | 17:34