МВР

ГД ПБЗН

 

ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА РДПБЗН- ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ГДПБЗН-МВР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

14 юни 2019

Прикачени документи Декларация образец 1   (docx - 14,00KB) - 14 юни 2019 16:21
Декларации по чл.42 ЗМИП   (docx - 20,00KB) - 14 юни 2019 16:22
Списък с обектите   (pdf - 472,00KB) - 14 юни 2019 16:22
Решение за изменение_Л-410_01.07.2013   (pdf - 4,71MB) - 14 юни 2019 16:22
Портал на КЕВР   (pdf - 935,00KB) - 14 юни 2019 16:22
Лицензия_Л-199-15_27.02.2006   (pdf - 690,00KB) - 14 юни 2019 16:23
Решение_Л-139_13.08.2004-1   (pdf - 147,00KB) - 14 юни 2019 16:23
Решение за откриване рег. № 128200-508/14.06.2019 г.   (pdf - 211,00KB) - 14 юни 2019 16:24
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 3,93MB) - 24 окт 2019 17:00
Договор рег. № 128200-1010/24.10.2019 г   (pdf - 378,00KB) - 24 окт 2019 17:04

 24 октомври 2019 | 17:07