МВР

ГД ПБЗН

 

Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Регионалнана дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Враца на адрес гр. Враца, бул. Втори юни 58

22 май 2019

Прикачени документи Решение, рег. № 987000-55/22.05.2019 г.   (pdf - 308,00KB) - 22 май 2019 17:11
Обявление за възложена поръчка рег. № 987000-84-17.07.2019 г.   (pdf - 3,07MB) - 22 юли 2019 14:58
Договор № 03-И/16.07.2019 г.   (pdf - 985,00KB) - 22 юли 2019 14:59

 22 юли 2019 | 14:59