МВР

ГД ПБЗН

 

Регионална дирекция  Пожарна безопасност и защита на населението– Враца

Административен адрес:
гр. Враца, бул."Втори юни" № 58

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:
гр. Враца, бул."Втори юни" № 58

Телефон за контакти:
+359 92 661035; +359 898 727114

Факс:
+359 92 692497

Електронна поща:
[email protected]